Taks

0 3 min 8 mths

Taffelplanter er meget populære som hækplanter. Normalt anvendes den almindelige Taks (Taxus baccata) eller Taxus-arten ”Hicksii” som hækplante. Taxus kan blive meget gamle; den ældste Taxus er anslået til at være 1500 år gammel. Men det er ikke grunden til, at Taxus er populær som […]

Have